KONTAKTY - učitelé odborného výcviku


Bajger  Michal   učitel autoškoly bajger@sosbruntal.cz 552304367
Mgr. Baráková Jitka  barakova@sosbruntal.cz 554717249
Bobocký Roman  bobocky@sosbruntal.cz 552304344
Bc. Borský Miroslav  borsky@sosbruntal.cz 552304325 , 552304349
Číhalík Jaromír  cihalik@sosbruntal.cz 552304368
Dekan Marek  dekan@sosbruntal.cz 554717249
Grepl Milan  grepl@sosbruntal.cz 552304334
Hasalík Ivo  hasalik@sosbruntal.cz 552304339
Hradilová  Iveta   hradilova@sosbruntal.cz 554295365
Kaňok Josef  kanok@sosbruntal.cz 552304338
Klimeš Vítězslav  klimes@sosbruntal.cz 552304337
Mgr. Knížová Pavla  knizova@sosbruntal.cz 554717249
Knopp Petr  knopp@sosbruntal.cz 552304357
Kovařík Radek  kovarik@sosbruntal.cz 552304349
Bc. Krahulec Bohumil  krahulec@sosbruntal.cz 552304351
Krajčovičová Radana  krajcovicova@sosbruntal.cz 552304389
Lerbletierová Lenka  kontaktní pracovník pro cateringove služby lerbletierova@sosbruntal.cz 554717249
Linková Věra   linkova@sosbruntal.cz 554295246
Mach Daniel   mach@sosbruntal.cz 552304365
Mikeska Martin  mikeska@sosbruntal.cz 552304352
Bc. Můčková  Helena   muckova@sosbruntal.cz 554304389
Mužíková Klára   muzikova@sosbruntal.cz 554295246
Bc. Mynářová Monika  mynarova@sosbruntal.cz 554295246
Oršulík Alois  orsulik@sosbruntal.cz 552304351
Petercová Zdenka  petercova@sosbruntal.cz 552304389
Přibyla Zdeněk  vedoucí učitel OV pribyla@sosbruntal.cz 554295257
Bc. Ptačnik Jindřich  ptacnik@sosbruntal.cz
Bc. Svatoň František  svaton@sosbruntal.cz 552304369 , 552304325
Urbancová Blanka  urbancova@sosbruntal.cz 554717249
Bc. Velebná Hana  velebna@sosbruntal.cz 552304389

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz