KONTAKTY - pracovníci pověření speciálními úkoly


Mgr. Adametzová Jana  speciální pedagog adametzova@sosbruntal.cz 552304323
Mgr. Bradová Lenka  žákovská knihovna, metodik programu Bakalář bradova@sosbruntal.cz 554295248
PhDr. Čapka Pavel  školní psycholog capka@sosbruntal.cz 552304331
Mgr. Hebnarová Milena  školní metodik prevence, koordinátor ŠVP hebnarova@sosbruntal.cz 552304342
Ing. Hmurčík-Solár Jozef  metodik pro ochranu člověka za mimořádných událostí solar@sosbruntal.cz 552304326
Bc. Mádr Radim  zástupce ředitele pro OV, statutární zástupce madr@sosbruntal.cz 554295259
Ing. Schober Aleš  správce webových stránek, učitelská knihovna schober@sosbruntal.cz 552304335
Ing. Staněk Jindřich  technická podpora PC stanek@sosbruntal.cz 552304335
Mgr. Vojtková Iveta  metodik ICT vojtkova@sosbruntal.cz 552304362
Mgr.et Mgr. Zapletálková Blanka  kariérový poradce zapletalkova@sosbruntal.cz 552304362
Ing. Zavadilová Věra  výchovný poradce zavadilova@sosbruntal.cz 552304327 , 552304388

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz