KONTAKTY - učitelé odborného výcviku


Mgr. Adametzová Jana  speciální pedagog adametzova@sosbruntal.cz 552304323
Blecha Aleš  vedoucí učitel OV ales.blecha@sosbruntal.cz 554295255
Mgr. Bobocká Marcela  bobocka@sosbruntal.cz 552304327
Bc. Borský Miroslav  borsky@sosbruntal.cz 552304325 , 552304349
Mgr. Bradová Lenka  žákovská knihovna, metodik programu Bakalář bradova@sosbruntal.cz 554295248
Mgr. Brettschneiderová Kamila DiS. brettschneiderova@sosbruntal.cz 552304327
Mgr. Demel František  demel@sosbruntal.cz 552304322
Mgr. Durec Michal DiS. ředitel durec@sosbruntal.cz 554295258
Mgr. Franková Eva  frankova@sosbruntal.cz 552304329
Mgr. Hebnarová Milena  školní metodik prevence, koordinátor ŠVP hebnarova@sosbruntal.cz 552304342
Ing. Hmurčík-Solár Jozef  metodik pro ochranu člověka za mimořádných událostí solar@sosbruntal.cz 552304326
Mgr. Jančíková Monika  jancikova@sosbruntal.cz 554717249
Bc. Kašpařík Miroslav  kasparik@sosbruntal.cz 552304321
Klimeš Vítězslav  klimes@sosbruntal.cz 552304337
Mgr. Kloudová Marcela  zástupce ředitele pro teoretické vyučování kloudova@sosbruntal.cz 554295259
Ing. Langer Ladislav  langer@sosbruntal.cz 552304324
Bc. Mádr Radim  zástupce ředitele pro OV, statutární zástupce madr@sosbruntal.cz 554295259
Mgr. Machová Hana  machova@sosbruntal.cz 552304329
Ing. Masníková Marie  masnikova@sosbruntal.cz 552304342
Mgr. Mičuda Jan  micuda@sosbruntal.cz 552304321
Ing. Schober Aleš  správce webových stránek, učitelská knihovna schober@sosbruntal.cz 552304335
Ing. Staněk Jindřich  technická podpora PC stanek@sosbruntal.cz 552304335
Mgr. Vojtková Iveta  metodik ICT vojtkova@sosbruntal.cz 552304362
Ing. Zavadilová Věra  výchovný poradce zavadilova@sosbruntal.cz 552304327 , 552304388

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz