2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - volná místa (Publikováno: 7.6.2021)

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 - volná místa - viz ZDE

 

 

Dotace pro sociálně znevýhodněné žáky - viz ZDE

 

 Provoz školy od 31. 5. 2021

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování.

  • jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; včetně šaten.
  • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.  

K režimu školních jídelen MŠMT informuje:

provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,

▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,

▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,

▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

ODBORNÝ VÝCVIK – dle rozvrhu na jednotlivých pracovištích (běžný provoz).

Testování bude probíhat vždy první den příchodu do školy na jednotlivých pracovištích OV

(1 x týdně).

TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ – Výuka dle nového rozvrhu! (na stánkách školy – pro žáky a rodiče – aktuální školní rok).

Testování bude probíhat vždy první den příchodu do školy – Velký sál v čase od 6:50 – 7:50 hodin.

V případě zájmu obdrží žáci potvrzení o provedeném testování.

 

Mgr. Michal Durec, DiS.
       ředitel školy

 

 Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022; viz ZDE

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz