ALINVEST (Publikováno: 14.4.2023)

Středeční akce s velkým A se skutečně stala nezapomenutelným dnem pro téměř 70 lidí zapojených do tohoto projektu. Pro ALINVEST, EKF VŠB-TUO, Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál, SPŠ a OA Bruntál a Střední odbornou školu Bruntál to byla akce plná nových poznatků, zážitků a výzev.
Exkurze pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského programu Marketing a obchod z Ekonomické fakulty VŠB-TUO v ALINVEST se stala jedinečnou příležitostí k prohloubení jejich znalostí o průmyslové výrobě. Studenti získali hlubší porozumění konkrétním výzvám a příležitostem v oblasti výroby hliníkových plechů, folií a flexibilních obalů na bázi hliníku. Zkušení zaměstnanci ALINVEST představili studentům, doprovázených děkanem EkF VŠB-TUO Vojtěchem Spáčilem, jednotlivé technologie, vlastnosti a výhody těchto materiálů, ale také firmu a její pozici na evropském trhu v oblasti výroby obalových materiálů, válcovaných polotovarů a desek z hliníku. Studenti se také dozvěděli o inovacích výrobků a procesů s ohledem na udržitelnost a snižování uhlíkové stopy.
Poté se studenti vydali do jednotlivých škol - Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, SPŠ a OA Bruntál a Střední odborné školy Bruntál. Zde měli možnost seznámit se s chodem a způsoby komunikace jednotlivých škol. To byl důležitý krok pro následující část dne, kdy se studenti rozdělili do týmů a měli za úkol vytvořit návrh komunikační strategie pro každou školu zaměřenou na sociální sítě Facebook a Instagram. Tato část exkurze byla velmi praktická a umožnila studentům uplatnit své znalosti a zkušenosti z oblasti marketingu a obchodu.
Na závěr se studenti opět sešli a prezentovali své výsledky, kdy každý tým měl 7 minut na prezentaci a 7 minut na otázky Celý den byl nabitý a plný aktivit, ale zároveň velmi užitečný a inspirativní. Studenti si odnesli nové znalosti a představy o tom, jak průmyslová výroba funguje a jak může být udržitelná, ale také o tom, jakou vhodnou formou komunikovat záměry svých škol na sociálních sítích.
Toto je stručný přehled programu, který lze stihnout za jediný den, a poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, a rovněž všem, kteří se zapojili do organizace akce.

Video viz ZDE
 

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz