Historie

Historie školy

Učňovské školství v Bruntále má více než 60tiletou tradici. 

1. 9. 1958 vzniklo při OSP Bruntál v Krnovské ulici učňovské středisko pro praktickou výuku oborů Zedník, Malíř-lakýrník, Truhlář a Klempíř. Teoretická výuka probíhala v učňovské škole v Dukelské ulici, kde byly také dílny pro malíře a truhláře. K učňovskému středisku patřil objekt domova mládeže v Krnovské ulici a dílna pro klempíře v ulici Okružní. Již v té době se obě školy společně podílely na přípravě žáků.
Jak šel čas, každá škola si šla svou cestou s odlišnou nabídkou učebních oborů.

Od roku 1963 se na podkladě projektové dokumentace postupně dobudovával areál učňovského střediska v Krnovské ul., kde již probíhala komplexní výuka. 

Od roku 1967 se z učňovského střediska stává odborné učiliště s vlastní školní budovou a novými dílnami. K původním učebním oborům přibyly nové: Tesař, Instalatér, Zámečník a Elektromechanik.

Od roku 1978 se v rámci přestavby učňovského školství stává středním odborným učilištěm stavebním.

V roce 1980 byla dokončena výstavba nové pětipodlažní budovy domova mládeže a vstupních prostor. Byla zahájena přístavba školy, která její kapacitu zdvojnásobila.

V roce 1981 byla otevřena svářečská škola. Byla dokončena dostavba šaten a propojení školy s dílnami.

V roce 1986 se začala realizovat další přístavba školní budovy.

V roce 1990 se střední odborné učiliště stavební delimitovalo od Okresního stavebního podniku a stalo se školou s právní subjektivitou.

V roce 1992 byly dostavěny truhlářské a tesařské dílny a zrekonstruována dílna zedníků a elektromechaniků. 

V roce 1994 se učiliště stalo Centrem odborné přípravy stavebních oborů (COP). 

Nabídka oborů se dále rozšířila o Kuchařské práce, Zednické práce a dvouleté nástavbové obory Stavební provoz a později i Provozní techniku.
S poklesem demografické křivky, tj. počtu žáků v Moravskoslezském kraji začalo docházet k optimalizaci učilišť. 

V roce 2003 v první vlně bylo připojeno Střední odborné učiliště Horní Benešov. Učební obory v COP se tak rozšířily o Automechaniky, Autoelektrikáře a Opraváře zemědělských strojů.

Změna skladby oborů přinesla i změnu názvu školy – Střední odborné učiliště. V důsledku nenaplněnosti některých oborů došlo k jejich postupnému rušení.

V roce 2010 došlo v další vlně ke sloučení se Střední školou služeb v Dukelské ulici. Nabídka oborů se tak rozšířila o obory Kuchař, Číšník, Prodavač, Šička, Kadeřnice, Kosmetička a dvouletý nástavbový maturitní obor Podnikání.

Během dvanácti let se tak sloučili tři učiliště v regionu do jednoho, zredukovaly se obory na současnou nabídku, opustily se dva rozsáhlé školní areály a prostory v Krnovské se musely tomuto stavu přizpůsobit.

SOUBORY KE STAŽENÍ:

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz