VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Nákup gastrozařízení do školní jídelny zadavatele“

(Výzva + 4 přílohy ve formátu *.docx: viz přiložené soubory)

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz