Kariérový poradce

Mgr. et Mgr. Blanka Zapletálková

Tel. č. 552 304 362

Kabinet č. 201

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  úterý: 7:45 – 10:00 hod.

Lichý týden:  pondělí, úterý, středa: 7:45 – 10:00 hod.

Zajišťuje například:

  • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
  • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
  • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
  • individuální poradenství pro žáky a rodiče
  • komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky
  • pomoc při vyplňování přihlášek, aj.

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz