Školní metodik prevence

Mgr. Milena Hebnarová

Tel. č. 552 304 342

Kabinet č. 215

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  čtvrtek 11:00 - 12.00 hod.

Lichý týden:  čtvrtek 11:00 - 12.00 hod.

Základní přehled činností:

  • poradenská činnost pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů
  • spolupráce s výchovnou poradkyní, školním psychologem a s vedením školy 
  • mapování situace ve škole
  • nabízení pomoci při řešení rizikových problémů

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz