Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka 

Kontakt: 

E-mail: capka.pav@gmail.com,

M: 604 651 097


Zastihnete mě:

Kab. č.: 141

Sudé pondělí 7:00 - 11:00 hod.  

Kdykoliv: konzultace přes telefon a e-mail.


Kdo za mnou může přijít?

Žák, který

 • má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře
 • si nerozumí s učiteli. …má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci
 • má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit
 • se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí
 • si potřebuje popovídat a neví s kým
 • má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil

Rodič, který

 • má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky
 • zjišťuje výchovné problémy s dítětem
 • objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte
 • má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem
 • chce svému dítěti více porozumět
 • má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce

Učitel, který

 • řeší výukové problémy svých žáků
 • řeší výchovné problémy žáků
 • cítí narušení v třídním kolektivu
 • chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků
 • chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě
 • potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • chce více poznat svoje žáky


Náplň mé práce je

 • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)
 • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
 • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
 • konzultace pro učitele a rodiče
 • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence
   

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz