Školní speciální pedagog

Mgr. Jana Adametzová

Tel. č. 552 304 323

Kabinet č. 303

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  úterý: 10.55 - 11.40 hod.

Lichý týden:  úterý: 10.55 - 11.40 hod. 

Základní přehled činností:

  • Sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Evidence žáků se specifickými poruchami učení a jeho průběžná aktualizace
  • Vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými potřebami učení
  • Zabezpečení podmínek pro žáky se SPU při vykonání ZZ
  • Spolupráce s PPP Bruntál, Krnov ohledně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz