Výchovný poradce

Ing. Věra Zavadilová

Tel. č. 552 304 388, 552 304 327

Kabinet č. 140

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  pondělí: 8:00 – 11:40 hod.

Lichý týden:  středa: 10:00 – 11:40 hod.

Základní přehled činností:

  • Poradenská činnost pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky
  • Prevence záškoláctví dle směrnic MSMT, vedení zápisů
  • Podpora vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků
  • Realizace dotačního programu MSMT o podpoře romských žáků středních škol
  • Vyhledávání a orientační šetření problémových žáků
  • Zprostředkování konzultací u odborníků, pomoc při navazování kontaktu s odborníky pro rodiče
  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při řešení vzniklých výchovných a vzdělávacích problémů
  • Rozvoj profesní orientace pro žáky a rodiče
  • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz