Kariérový poradce

Mgr. et Mgr. Blanka Zapletálková

Tel. č. 552 304 362

Kabinet č. 201

Konzultační hodiny:

Sudý týden:  pondělí, úterý: 8:00 – 11:30 h

Lichý týden:  pondělí, úterý: 8:00 – 11:30 h

Zajišťuje například:

  • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
  • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
  • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
  • individuální poradenství pro žáky a rodiče
  • komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky
  • pomoc při vyplňování přihlášek, aj.

KONTAKT


Střední odborná škola, Bruntál,
příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

Tel.: +420 554 295 241
Tel.: +420 552 304 304
E-mail.: sosbruntal@sosbruntal.cz Datová schránka: rgsfdpq


PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz