36-52-H/01   Instalatér

Absolvent oboru se   uplatní  ve  velkých,  středně  velkých  i  malých firmách v povolání instalatér, a to v pozici zaměstnance.  Je připraven samostatně  provádět  vnitřní  potrubní rozvody  v budovách, osazovat  zařizovací  předměty  a  montovat  armatury, montovat  a opravovat  rozvody  kanalizace, vodovody  a  vytápění  a  připojovat  veškeré  technické  prvky, které souvisí s těmito rozvody. Po získání praxe v oblasti plynárenství a vydání oprávnění je schopen samostatně montovat i plynárenské rozvody. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých firmách a živnostech. Je  připraven k získání  svářečských certifikátů v rozsahu kurů ZK  311 W01, ZK  15 P2, ZK 11 P2, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz