75-41-E/01   Pečovatelské služby

Absolvent školního vzdělávacího programu Pečovatelské služby je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými dovednostmi, vědomostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon profese. Absolvent je připraven vykonávat jednodušší pracovní činnosti. Získané vědomosti mu umožní uplatnit se jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům zdravým i se zdravotním postižením a také při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především najde uplatnění na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v sociálních zařízeních. Další možností je uplatnění v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla, v provozu prádelen a úklidových službách a také při úklidu ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních. Absolvent disponuje kompetencemi pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání. Absolvent je připraven pro práci v pozici zaměstnance střední i velké firmy. Zejména v pracovních pozicích, kdy vykonává stejnorodé práce s rámcovým zadáním a přesně vymezenými výstupy pod vedením řídícího pracovníka. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské činnosti.PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz