KONTAKTY


Mgr. Adametzová Jana  speciální pedagog adametzova@sosbruntal.cz 552304323 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Andrlová Jana  pokladní andrlova@sosbruntal.cz 554295249 Ostatní THP
Bajger  Michal   bajger@sosbruntal.cz 552304367 Učitelé odborného výcviku
Ing. Ballayová Barbora  ekonomka ballayova@sosbruntal.cz 554295243 Vedení školy a vedoucí pracovníci
Mgr. Baráková Jitka  barakova@sosbruntal.cz 554717249 Učitelé odborného výcviku
Bc. Bartoňková Světlana  provozní OP Hvězda bartonkova@sosbruntal.cz 554717249 Ostatní THP
Blecha Aleš  vedoucí učitel OV ales.blecha@sosbruntal.cz 554295255 Vedení školy a vedoucí pracovníci Učitelé teoretických předmětů Učitelé odborného výcviku
Mgr. Bobocká Marcela  bobocka@sosbruntal.cz 552304327 Učitelé teoretických předmětů
Bobocký Roman  bobocky@sosbruntal.cz 552304344 Učitelé odborného výcviku
Bc. Borský Miroslav  borsky@sosbruntal.cz 552304325 , 552304349 Učitelé teoretických předmětů Učitelé odborného výcviku
Mgr. Bradová Lenka  žákovská knihovna, metodik programu Bakalář bradova@sosbruntal.cz 554295248 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Mgr. Brettschneiderová Kamila DiS. brettschneiderova@sosbruntal.cz 552304327 Učitelé teoretických předmětů
PhDr.  Čapka  Pavel   školní psycholog capka@sosbruntal.cz 554295331 Učitelé odborného výcviku
Číhalík Jaromír  cihalik@sosbruntal.cz 552304368 Učitelé odborného výcviku
Mgr. Demel František  demel@sosbruntal.cz 552304322 Učitelé teoretických předmětů
Drápalová Květa  mzdová účetní - PAM drapalova@sosbruntal.cz 554295242 Ostatní THP
Mgr. Durec Michal DiS. ředitel durec@sosbruntal.cz 554295258 Vedení školy a vedoucí pracovníci Učitelé teoretických předmětů
Mgr. Foldynová Markéta  spisový a administrativní pracovník pracoviště sekretariátu, tajemnice školního parlamentu foldynova@sosbruntal.cz 554295241 , 605431797 Ostatní THP
Mgr. Franková Eva  frankova@sosbruntal.cz 552304329 Učitelé teoretických předmětů
Grepl Milan  grepl@sosbruntal.cz 552304334 Učitelé odborného výcviku
Hasalík Ivo  hasalik@sosbruntal.cz 552304339 Učitelé odborného výcviku
Mgr. Hebnarová Milena  školní metodik prevence, koordinátor ŠVP hebnarova@sosbruntal.cz 552304342 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Ing. Hmurčík-Solár Jozef  metodik pro ochranu člověka za mimořádných událostí solar@sosbruntal.cz 552304326 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Mgr. Hnízdová Floriánová Jitka  florianova@sosbruntal.cz 554295246 Učitelé odborného výcviku
Hradilová  Iveta   hradilova@sosbruntal.cz 552304367 Asistent pedagoga
Mgr. Jančíková Monika  jancikova@sosbruntal.cz 554717249 Učitelé teoretických předmětů
Bc. Kadlčíková Pavla  kadlcikova@sosbruntal.cz 554295246 Učitelé odborného výcviku
Kaňok Josef  kanok@sosbruntal.cz 552304338 Učitelé odborného výcviku
Klimeš Vítězslav  klimes@sosbruntal.cz 552304337 Učitelé teoretických předmětů Učitelé odborného výcviku
Mgr. Kloudová Marcela  zástupce ředitele pro teoretické vyučování kloudova@sosbruntal.cz 554295259 Vedení školy a vedoucí pracovníci Učitelé teoretických předmětů
Kmiťová Jarmila  vedoucí školní jídelny kmitova@sosbruntal.cz 554295247 Vedení školy a vedoucí pracovníci
Mgr. Knížová Pavla  knizova@sosbruntal.cz 554717249 Učitelé odborného výcviku
Knopp Petr  knopp@sosbruntal.cz 552304357 Učitelé odborného výcviku
Kovařík Radek  kovarik@sosbruntal.cz 552304349 Učitelé odborného výcviku
Bc. Krahulec Bohumil  krahulec@sosbruntal.cz 552304351 Učitelé odborného výcviku
Krajčovičová Radana  krajcovicova@sosbruntal.cz 552304389 Učitelé odborného výcviku
Kulichová Ludmila  kulichova@sosbruntal.cz 554295246
Ing. Langer Ladislav  langer@sosbruntal.cz 552304324 Učitelé teoretických předmětů
Langerová Lenka  správce budov langerova@sosbruntal.cz 554295253 Ostatní THP
Ledabyl Oldřich  ledabyl@sosbruntal.cz 552304334 Učitelé odborného výcviku
Lerbletierová Lenka  lerbletierova@sosbruntal.cz 554717249 Učitelé odborného výcviku
Ing. Lipowská Martina   lipowska@sosbruntal.cz 552304325 Asistent pedagoga
Bc. Maderová Ludmila  účetní plskova@sosbruntal.cz 554295251 Ostatní THP
Bc. Mádr Radim  zástupce ředitele pro OV, statutární zástupce madr@sosbruntal.cz 554295259 Vedení školy a vedoucí pracovníci Učitelé teoretických předmětů Pracovníci pověření speciálními úkoly
Mádr František  frantisek.madr@sosbruntal.cz 552304349 Učitelé odborného výcviku
Mgr. Machová Hana  machova@sosbruntal.cz 552304329 Učitelé teoretických předmětů
Ing. Masníková Marie  masnikova@sosbruntal.cz 552304342 Učitelé teoretických předmětů
Mgr. Mičuda Jan  micuda@sosbruntal.cz 552304321 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Mikeska Martin  mikeska@sosbruntal.cz 552304352 Učitelé odborného výcviku
Bc. Můčková  Helena   muckova@sosbruntal.cz 554304389 Učitelé odborného výcviku
Bc. Mynářová Monika  mynarova@sosbruntal.cz 554295246 Učitelé odborného výcviku
Ondruszová Ivona  účetní ondruszova@sosbruntal.cz 554295244 Ostatní THP
Oršulík Alois  orsulik@sosbruntal.cz 552304351 Učitelé odborného výcviku
Petercová Zdenka  petercova@sosbruntal.cz 552304389 Učitelé odborného výcviku
Přibyla Zdeněk  vedoucí učitel OV pribyla@sosbruntal.cz 554295257 Vedení školy a vedoucí pracovníci Učitelé odborného výcviku
Ing. Schober Aleš  správce webových stránek, učitelská knihovna schober@sosbruntal.cz 552304335 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Ing. Staněk Jindřich  technická podpora PC stanek@sosbruntal.cz 552304335 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Bc. Svatoň František  svaton@sosbruntal.cz 552304369 , 552304325 Učitelé odborného výcviku
Urbancová Blanka  urbancova@sosbruntal.cz 554717249 Učitelé odborného výcviku
Bc. Velebná Hana  Vedoucí učitel OV velebna@sosbruntal.cz 554717249 Vedení školy a vedoucí pracovníci Učitelé odborného výcviku
Vojkůvka Jan  vojkuvka@sosbruntal.cz 552304337
Mgr. Vojtková Iveta  metodik ICT vojtkova@sosbruntal.cz 552304362 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů
Zakopalová  Pavlína   zakopalova@sosbruntal.cz 554304389 Učitelé odborného výcviku
Mgr.et Mgr. Zapletálková Blanka  kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů zapletalkova@sosbruntal.cz 552304362 Pracovníci pověření speciálními úkoly
Ing. Zavadilová Věra  výchovný poradce zavadilova@sosbruntal.cz 552304327 , 552304388 Pracovníci pověření speciálními úkoly Učitelé teoretických předmětů

PARTNEŘI

sosbruntal@sosbruntal.cz
www.sosbruntal.cz